صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

نگاهی به گروه هکتیویست‌های Anonymous و قدرت و گستردگی آن

30 دسامبر 2015
گروه آنونیموس مجموعه ای منسجم و تمرکز زدایی شده از هکرهای به اصطلاح هکتیویست هستند که از سال 2003 ماهیت آنها شناسایی شده و حضور دارند. به سختی می توان حدس زد که بزرگی و اندازه این گروه چقدر است، زیرا اعضای آن به کلی ناشناخته هستند. این گروه بیش از همه با عملیات های خود علیه دولت ها در فضای سایبری شناخته می شوند و در هفته گذشته وب سایت های دولتی، ترکیه را به تلافی حمایت های اردوغان از داعش از کار انداختند و سیستم مالی و بانکی این کشور را فلج کردند. به گزارش «آی تابناک» این پرسش در مورد آنونیموس که این گروه چقدر بزرگ است و وسعت دارد به سختی قابل پاسخ دادن (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟