صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

آغاز فیلترینگ هوشمند نرم‌افزار تلگرام در ایران

22 دسامبر 2015
کاربران تلگرام در ایران می‌گویند در روزهای اخیر پیام‌هایی در این شبکه اجتماعی دریافت کرده‌اند که به آنها اجازه ارسال برخی اطلاعات را نمی‌دهد. روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان «روش تازه فیلترینگ زیرپوستی تلگرام در ایران» نوشت: این روش که می‌توان آن را فیلترینگ هوشمند یا محتوایی خواند این‌گونه عمل می‌کند که کاربران برای ارسال بعضی از پیام‌هایی که به نظر می‌رسد در آنها واژگان یا عبارت‌های مشمول فیلترینگ وجود دارد با محدودیت مواجه می‌شوند و پیام‌های واجد این کلمات را نمی‌توانند برای افراد دیگر ارسال کنند یا در گروه‌ها به اشتراک بگذارند.» براین اساس کاربران در (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟