صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

آفتهای روزنامه نگاری محلی و زن بودن

19 نوامبر 2015 13:42, بوسيله ى رضا شبانکاره
امیدوارم نقش و حضور زنان در مطبوعات محلی استان بوشهر پُررنگ تر شود و چه بسا با حضور موثرتر روزنامه نگاران زن شاهد دمیدن هوای تازه یی به جانب مطبوعات محلی بوشهر باشیم... از خانم نیکی آزاد و سایت خبرنگاران ایران در توجه به مطبوعات و روزنامه نگاران محلی نیز تشکر می شود... همتتان عالی

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟