صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

نخستین‌های زنان در مطبوعات ایران

14 اوت 2015

نمونه یک خبر داخلی درباره زنان:روزنامه ایران در شماره سی و هشت خود این خبر را درج کرده بود: «زن و شویی نزاع و گفت‌وگویی کرده بودند، ضعیفه خود را در انبار آب حاجی‌آقای حکیم انداخته سبوی تن را از آب حیات پرداخته است» (روزنامه ایران، شماره ۳۸، جمادی‌الاول ۱۲۸۸)

با مرور روزنامه‌ها و مجله‌های آن دوره می‌توان به‌طور قاطع گفت: مطالب درباره زنان در مطبوعات آن دوره به‌ندرت دیده می‌شود.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟