صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

آیا پوشش خبری تروریسم، خشونت را بیشتر می کند

9 اوت 2015

این تحقیق بر اساس کار جدیدی است که در آن اقتصاددانان می‌گویند توجه رسانه‌ها به اقدامات تروریستی و یا برعکس آن، مثل حرکت مارپیچی تورمی است. بر اساس گفته جیتر، یک مقاله مشخص نیویورک‌تایمز درباره یک اقدام مشخص تروریستی در یک کشور مشخص، تعداد این عملیات را در کشورهای مشابه بین ۱۱ تا ۱۵ درصد افزایش داده است. او حساب کرده که به‌طور متوسط هر یک مقاله نیویورک‌تایمز باعث تلفات یک تا دو نفر به خاطر عملیات تروریستی در هفته بعد است.گروه‌های تروریستی برای اشاعه تفکرات خود نیاز به رسانه‌ها دارند. آن‌ها همچنین با استفاده از این رسانه‌ها ترس می‌آفرینند و عضوگیری می‌کنند.هرچند هنوز نمی‌دانیم که آیا توجه رسانه‌ها به این گروه‌های تروریستی، آن‌ها را در انجام اقداماتشان تشویق می‌کند یا خیر؟


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟