صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

روزنامه‌نگاران تهرانی از فیس بوک کم استفاده می‌کنند

6 اوت 2015

روزنامه‌نگاران تهرانی روزانه بیش از چهار ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند و هرچند فیس‌بوک یکی از منابع تکمیل خبر این خبرنگاران است اما آن‌ها در طول روز کم و خیلی کم از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند. این بخشی از نتیجه تحقیق بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیت شیوه‌های انتشار اخبار از دیدگاه روزنامه‌نگاران است که توسط فروغ جیرانی کارشناس ارشد علوم ارتباطات و علی گرانمایه پور در سال ۹۳ انجام‌شده است.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟