صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

ظهور خبرنگاران "یک‌ شبه" با روزنامه‌های دوم خردادی شروع شد

11 اوت 2015

خبرنگاران ایران-نگین حسینی، روزنامه نگار و اولین دبیر سرویس زن در روزنامه اطلاعات بعد از انقلاب است. او می گوید:روند ظهور خبرنگارانی که آن‌ها را "یک‌شبه" می‌نامم، با ظهور روزنامه‌های دوم خرداد شروع شد و همچنان ادامه دارد چون در سال‌های اخیر حتی رسانه‌های بیشتری وارد عرصه‌ی ژورنالیسم ایرانی شده‌اند که طبیعتاً نیروی کار لازم دارند. متأسفانه انگار همین‌که کسی دستی در نوشتن داشته باشد (که گاهی حتی این ویژگی را هم ندارند) کافی است تا خبرنگار شود.کسانی بدون آموزش لازم، بدون گذراندن حتی دو واحد درس روزنامه‌نگاری، یک‌باره وارد روزنامه‌های جدید شدند و پله‌های ترقی را هم به‌سرعت طی کردند. این هم تنها حرف و نقد من نیست. خیلی از کسانی که خاک این حرفه را خورده‌اند، این نقد رادارند.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟