صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

تمرکز ابتکارهای جدید رسانه‌ای بر پیشرفت‌ها نه مشکلات

4 اوت 2015

خبرنگاران ایران- بورنستین خبرهای خوب را به خاطر خوب بودنشان نمی‌خواهد. گزارش‌ها باید آستانه‌ی شایستگی خبرنگاری راه‌حل‌محور را پشت سر گذاشته باشند. دست‌کم لازم است بیماری‌های اجتماعی و درمان‌های محتمل برای آنان را شناسایی کرده باشند. باید صدای مردمی را در بازتاب دهند که آن درمان‌ها را در واقعیت دیده‌اند. باید دربرگیرنده‌ی شواهدی از مؤثر بودن آن راه‌حل‌ها باشند و هرگونه پیش‌بینی یا محدودیت مربوط به آنان را گزارش کنند. این شبکه حتی فهرستی از گزارش‌های «شیادانه»ی راه‌حل‌محور تهیه کرده است. مانند مطالبی که به «ستایش قهرمانان» می‌پردازند که درواقع تجلیل از افراد است اما توجهی به علت‌ها ندارند.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟