صفحه اصلی
26 آذر 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

توئیت‌هایی که می‌تواند شما را از کار بیندازد

9 ژوئن 2014, بوسيله ى daryaazad
رادیو زمانه- مهدی جامی توئیت ها پیام های کوتاهی مرکب از ۱۴۰ حرف اند. معمولا یک یا دو جمله. اما این کوتاهی و محدودیت حروف و کلمات اصلا به این معنا نیست که قدرت شان هم محدود است. توئیت مثل پیام کبوتر نامه‌بر یا “ملطفه” به قول بیهقی با همه کوتاهی کارساز است. ولی این قدرت را دارد که “کارسوز” باشد و شما را از کار بیندازد! این یادداشت را به خاطر اخراج احسان نوروزی می نویسم. روزنامه نگار با استعدادی که به خاطر یکی از توئیت هایش از کار برکنار شد – پیامدی سنگین برای رفتار او در شبکه های اجتماعی. هم به خاطر او و هم به خاطر همه روزنامه نگاران. خوب است در این موضوع (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟