29 فروردین 1391

فهرست کامل روزنامه نگاران مقتول ترکیه

قتل 112 روزنامه نگار ترکیه ای در 103 سال

29 فروردین 1391

ترجمه: «ایشیق باغیشلاراوغلو»

خبرنگاران ایران -همزمان با ششم آوریل، روز روزنامه نگاران مقتول ترکیه، پلتفرم همبستگی با روزنامه نگاران زندانی ترکیه(TGDP) با انتشار بیانیه ای، لیست کامل روزنامه نگاران مقتول این کشور را منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه مذکور در طول 103 سال گذشته، 112 روزنامه نگار و نویسنده در ترکیه به قتل رسیده اند. وب سایت «خبرنگاران ایران» با توجه به اصل مجاورت و نیز به دلیل قرابت های بسیار بین شرایط فرهنگی و سیاسی ایران و ترکیه، فهرست یادشده را به صورت کامل ترجمه و به عنوان اولین رسانه فارسی زبان اقدام به بازانتشار آن می کند.

جمعیت روزنامه نگاران ترکیه، روز ششم آوریل، سالروز قتل «حسن فهمی» سردبیر روزنامه «سربستی» را روز روزنامه نگاران مقتول نامگذاری کرده. «حسن فهمی» روز ششم آوریل 1909 روی پل «گالاتا» در استانبول به ضرب گلوله کشته شده است. بررسی انجام شده توسط TGDP نشان می دهد اغلب روزنامه نگاران مقتول ترکیه در معابر عمومی و به دست «افراد ناشناس» به قتل رسیده اند.

پلتفرم همبستگی با روزنامه نگاران زندانی ترکیه، در اطلاعیه خود به نبود نام روزنامه نگاران مقتول ارمنی در لیست روزنامه نگاران مقتول منتشر شده توسط جمعیت روزنامه نگاران ترکیه اشاره کرده، خواستار ثبت اسامی نویسندگان مقتول ارمنی در فهرست جمعیت مذکور شده است.

طبق اطلاعیه TGDP بیشترین آمار مقتولین، متعلق به روزنامه نگاران کرد و ارمنی است. بیشتر روزنامه نگاران ارمنی در سال 1915 و اغلب روزنامه نگاران کرد در فاصله سال های 1994 تا 1990 کشته شده اند. توجه به تاریخ و مکان قتل ها می تواند نشانگر اوضاع سیاسی ترکیه در سال های متفاوت نیز باشد. بررسی ها نشان می دهد فهرست کامل روزنامه نگاران مقتول ترکیه از سال 1909 تا امروز، به ترتیب تاریخ وقوع قتل به شرح زیر است:

1ـ حسن فهمی، روزنامه «سربستی»، قتل: استانبول، شش آوریل 1909

2ـ احمد صمیم، روزنامه «صدای ملت»، قتل: استانبول، نهم ژوئن 1910

3ـ ذکی بیگ، روزنامه «شهران»، قتل: استانبول، دهم جولای 1911

4ـ شاعر حسین کامی، روزنامه «علمدار»، قتل: قونیه، 1912

5ـ سلاحچی تحسین، روزنامه «سلاحچی»، قتل: استانبول، 27 جولای 1914

6ـ کِورک فرید، روزنامه «تصویر افکار»، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، سرنوشت نامعلوم

7ـ هُوهانِس کازانجیان، روزنامه نگار و نویسنده، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، سرنوشت نامعلوم

8ـ کریکور توروسیان، مجله «دیزاغیک مزاح»، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، سرنوشت نامعلوم

9ـ سارکیس میناسیان، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، قتل: پنج مه 1915، آیاش

10ـ سارکیس سویین، روزنامه «ایراوونک»، تاریخ بازداشت: یک ژوئن 1915، سرنوشت نامعلوم

11ـ نرسس پاپازیان، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

12ـ هاروتیون شاهریگیان، روزنامه «آزادمرد»، نماینده مجلس، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، استانبول، قتل: 1915، آنکارا

13ـ گارابِد پاشایان خان، نویسنده، پزشک، نماینده مجلس، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

14ـ لِون لارنتس، روزنامه «تساین هایرنیاتس» و روزنامه «مورج»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

15ـ سیمپاد پوراد، روزنامه «پونیگ» و مجله «کاغاپار»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

16ـ هامپارتسوم هامپارتسومیان، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

17ـ کغام پارسغیان، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

18ـ شاوارش کریسیان، روزنامه «مارمناماز»، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

19ـ سیمانتو(آدوم یارجانیان)، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

20ـ آرمن دوریان، نویسنده، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، آنکارا

21ـ سارکیس پارسغیان(شامل)، روزنامه «آشخادانک»، قتل: آنکارا، 1915

22ـ یروانت سرماکشهانلیان(یرکوران)، روزنامه نگار و نویسنده، قتل: هارپوت، 1915

23ـ تیلگادینتزی(هوهانس هانیتینیان)، نویسنده و روزنامه نگار، قتل: هارپوت، 1915

24ـ گاگیک اوزانیان، مجله «مرزیفون هالگونی»، استانبول، تبعیدیِ 24 آوریل 1915، قتل: سیواس، 1915

25ـ ماردیروس هـ. کونداکچیان، روزنامه «جریده شرقیه»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، اعدام در «قیصری»

26ـ ویرامیان(اونیگ ترتساگیان)، روزنامه آزادمرد، قتل: شهر وان، 1915

27ـ دیکران اودیان(آسو)، روزنامه «یرگیر»، قتل: 1915

28ـ ک.خاجاگ(کارکین چاکالیان)، نویسنده، قتل: دیاربکر، 1915

29ـ روپن زارتاریان، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 1915، دیاربکر

30ـ کاراکین گوزیکیان(یسالم)، روزنامه «منظومه» و مجله «نورگیانک»، تبعیدی طرابزون، قتل: 1915

31ـ ا.آگنونی(خاچادور مالومیان)، روزنامه «آزادمرد»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: پنج مه 1915، دیاربکر

32ـ کریکور زهراب، روزنامه نگار، نویسنده و نماینده مجلس، استانبول، تبعیدی 20 مه 1915، قتل: 15 جولای 1915، اورفا

33ـ مهران تاباکیان، نویسنده، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: آگوست 1915، یوزگات

34ـ هاگوپ ترزیان(هاگتر)، روزنامه نگار و نویسنده، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 24 آگوست 1915، یوزگات

35ـ دیران کلگیان، مدیر انتشارات روزنامه «صباح»، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 26 آگوست 1915، چانکیری

36ـ تانیل واروژان، نویسنده و شاعر، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 26 آگوست 1915، چانکیری

37ـ روپن سواگ(چیلینگیریان)، روزنامه آزادمرد، استانبول، تبعیدی 24 آوریل 1915، قتل: 26 آگوست 1915، چانکیری

38ـ حسن تحسین، روزنامه «حقوق بشر»، ازمیر، 15 مه 1919

39ـ حسین حلمی(موسوم به اشتراکچی و سوسیالیست حلمی)، مجله «اشتراک - مدنیت»، استانبول، قتل: 15 نوامبر 1922

40ـ علی کامل، روزنامه «پیام صباح»، ازمیر، قتل: 1922

41ـ حکمت شوکت، قتل: 1930

42ـ صباح الدین علی، مجله «مارکو پاشا»، قتل: ادرنه، 2 آوریل 1948

43ـ آدم یاووز، خبرگزاری آنکارا، قتل: قبرس، 27 آگوست 1974

44ـ ذکی ارگین بیگ، دبیر تحریریه مجله «تکنیک گوچ»، قتل: استانبول، سوم فوریه 1977

45ـ حسین شن، دبیر تحریریه مجله «کاوا»، قتل: استانبول، 21 مارس 1978

46ـ گانی بوز ارسلان، مجله «آیدینلیک»، قتل: 10 مه 1978

47ـ علی احسان اوزگور، روزنامه «پولیتیکا»، قتل: استانبول، 21 نوامبر 1978

48ـ چنگیز پولات کان، روزنامه «هفته سونو»، قتل: آنکارا، اول دسامبر 1978

49ـ عبدی ایپکچی، روزنامه «ملیت»، قتل: استانبول، اول فوریه 1979

50، ایلهان دارنده لی اوغلو، روزنامه «اورتا دوغو»، قتل: استانبول، 19 نوامبر 1979

51ـ اسماعیل گرچک سوز، روزنامه «اورتا دوغو»، قتل: استانبول، 4 آوریل 1980

52ـ امید کافتانجی اوغلو، TRT، قتل: استانبول، 11 آوریل 1980

53ـ مظفر فوزی اوغلو، روزنامه «Hizmet»(خدمت)، قتل: طرابزون، 15 آوریل 1980

54ـ هایرابت هونجا، روزنامه «خلقین بیرلیگی»، قتل: قیصری، یک مه 1980

55ـ رجایی اونال، روزنامه «دموکرات»، قتل: استانبول، 22 جولای 1980

56ـ مولود ایشیت، روزنامه «ترکیه»، قتل: آنکارا، یک ژوئن 1988

57ـ سراج الدین مفتی اوغلو، روزنامه «حریت»، قتل: نوسایبین، 29 ژوئن 1989

58ـ سامی باشاران، روزنامه «گازته»، قتل: استانبول، هفت نوامبر 1989

59ـ کامل باشاران، روزنامه «گازته»، قتل: استانبول، هفت نوامبر 1989

60ـ چتین امچ، روزنامه «حریت»، قتل: استانبول، هفت مارس 1990

61ـ توران دورسون، مجله های «ایکی بینه دوغرو» و «یوز ییل»، قتل: استانبول، چهارم سپتامبر 1990

62ـ گوندوز اتیل، روزنامه «ینی گون»، قتل: استانبول، 18 سپتامبر 1991

63ـ محمد سعید ارتن، مجله «آزادی ـ دنک»، قتل: دیاربکر، سوم نوامبر 1992

64ـ خالد گونگن، مجله «ایکی بینه دوغرو»، قتل: دیاربکر، 18 فوریه 1992

65ـ چنگیز آلتون، روزنامه «ینی اولکه»، قتل: باتمان، 24 فوریه 1992

66ـ عزت کزر، روزنامه «صباح»، قتل: جیزره، 23 مارس 1992

67ـ بلنت اولکو، مجله «کورفزه باکیش»، قتل: بورسا، 31 مارس 1992

68ـ مجید آک گون، روزنامه «ینی اولکه»، قتل: نوسایبین، دوم ژوئن 1992

69ـ حافظ آکدمیر، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: دیاربکر، هشتم ژوئن 1992

70ـ چتین آبابای، مجله «اوزگور خلق»، قتل: باتمان، 29 جولای 1992

71ـ یحیی اورهان، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: جیلان پینار، گونش، نهم آگوست 1992

72ـ حسین دنیز، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: جیلان پینار، 10 آگوست 1992

73ـ موسی آنتر، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: دیاربکر، 20 سپتامبر 1992

74ـ یاشار آکتای، روزنامه «ترکیه»، قتل: هانی، نهم نوامبر 1992

75ـ خطیب کاپچاک، روزنامه «حریت»، قتل: ماضی داغی، 18 نوامبر 1992

76ـ نامق تارانجی، مجله «گرچک»، قتل: دیاربکر، 20 نوامبر 1992

77ـ اورهان کاراآغار، خبرنگار روزنامه «اوزگور گوندم» در شهر وان، قتل: وان، 19 ژانویه 1993

78ـ اوغور مومجو، روزنامه «جمهوریت»، قتل: آنکارا، 24 ژانویه 1993

79ـ کامل کیلیچ، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: آقچه قلعه، اورفا، 18 فوریه 1993

80ـ محمد احسان کاراکوش، روزنامه «سیلوان»، قتل: سیلوان، 13 مارس 1993

81ـ ارجان گورل، HHA، قتل: برگاما، 20 مه 1993

82ـ احسان اویغور، روزنامه «صباح»، قتل: استانبول، ششم جولای 1993

83ـ رضا گونشر، روزنامه «خلقین گوجو»، قتل: استانبول، 14 جولای 1993

84ـ فرهاد تپه، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: بیتلیس، 28 جولای 1993

85ـ مظفر آک کوش، روزنامه «ملیت»، قتل: بین گول، 20 سپتامبر 1993

86ـ روحی جان تول، TDN، قتل: کیریک قلعه، 14 ژانویه 1994

87ـ ناظم بابااوغلو، روزنامه «اوزگور گوندم»، قتل: سیورک، اورفا، 12 مارس 1994

88ـ کامل کوشاپینار، روزنامه «زمان»، قتل: ارض روم، 19 مارس 1994

89ـ اسماعیل آغای، روزنامه «اوزگور اولکه»، قتل: باتمان، 29 می 1994

90ـ ارول آک گون، مجله «دئوریمچی چوزوم»، قتل: قبضه، هشت سپتامبر 1994

91ـ بحری ایشیق، روزنامه «چاغداش مارمارا»، قتل: استانبول، 17 سپتامبر 1994

92ـ ارسین یلدیز، روزنامه «اوزگور اولکه»، قتل: استانبول، سوم دسامبر 1994

93ـ اونات کوتلار، روزنامه جمهوریت، قتل: استانبول، 11 فوریه 1995

94ـ سیف الدین تپه، روزنامه «ینی پولیتیکا»، قتل: بیتلیس، 29 آگوست 1995

95ـ متین گوچ تپه، روزنامه «ائورنسل»، قتل: استانبول، هشت ژانویه 1996

96ـ کوتلو آدالی، روزنامه «ینی دوزن»، قتل: قبرس، هشت جولای 1996

97ـ یملیخا کایا، روزنامه «خلقین گوجو»، قتل: استانبول، 27 جولای 1996

98ـ صباح الدین تورگای دال اوغلو، روزنامه نگار آزاد، قتل: استانبول، نهم سپتامبر 1996

99ـ رشاد آیدین، خبرگزاری «آناتولی» و TRT، قتل: 20 ژوئن 1997

100ـ عایشه ساغلام، روزنامه نگار آزاد، قتل: دیرنجی، سوم سپتامبر 1997

101ـ عبدالله دوغان، Candan FM، قتل: قونیه، 13 جولای 1997

102ـ اونال مسوول اوغلو، TRT، قتل: مانیسا، هشتم نوامبر 1997

103ـ محمد توپال اوغلو، مجله «کورتولوش»، قتل: آدانا، 1998

104ـ سلیمان یتر، روزنامه «سوموروسوز بیر دونیا ایچین دایانیشما»، قتل: استانبول، هفت مارس 1999

105ـ احمد تانر کیشلالی، روزنامه «جمهوریت»، قتل: آنکارا، 21 اکتبر 1999

106ـ اوندر بابات، مجله «دئوریمچی حرکت»، قتل: استانبول، سوم مارس 2004

107ـ یاشار پارلاک، روزنامه «سیلوان مجادله»، قتل: 18 آگوست 2004

108ـ هرانت دینک، روزنامه «آگوس»، قتل: استانبول، 19 ژانویه 2007

109ـ انگین چبر، مجله «یورویوش»، قتل: استانبول، نهم اکتبر 2008

110ـ اسماعیل جهان هاییر سئونر، روزنامه «گونی مارمارا یاشام»، قتل: باندیرما، 19 دسامبر 2009

111ـ متین آلاتاش، روزنامه «آزادیا ولات»، قتل: آدانا، چهار آوریل 2010

112ـ جودت کیلیچلار، سردبیر سایت اینترنتی بنیاد کمک به حقوق و آزادی افراد(IHH)، قتل: 31 مه 2010

منبع: وب سایت gazeteciler.com چهارم آوریل 2012

 • Version imprimable de cet article Version imprimable
 • envoyer l'article par mail envoyer par mail

1 پيام

پاسخ به اين مقاله

 • برگ‌های مطایبه‌آمیز از تاریخچه ممیزی در روزنامه‌نگاری فارسی

  9 آذر 1394

  خبرنگاران ایران - سعید رازی دوست:اگرچه ممیزی یا سانسور امری است که اعمال آن با طنز، شوخی و مطایبه فاصلهء بسیاری دارد، بررسی خاطره‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد در تاریخچه‌ی ممیزی در ایران، برگ‌هایی که خواندن‌شان امروز لبخند بر صورت می‌نشاند یا موجب خنده می‌شود، کم نیست؛ هرچند می‌توان در پس خنده‌های امروزین، بر رنجی که متحملان ممیزی کشیده‌اند گریست.سیدفرید قاسمی از نادر پژوهشگران تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانی، در یکی از جلدهای مجموعهء «صدخاطره از صد رویداد» به نقل خاطره‌هایی می‌پردازد که گهگاه برای مخاطب امروزی خنده‌دار به‌نظر می‌رسد. قصهء تلخ سانسور و ترس، از دیرباز تا فرداها، هرگز از لبخند و تلخند خالی نبوده است و نخواهد بود.

 • خبرنگاران زن و تحصیلکرده ها به شبکه‌های اجتماعی علاقه بیشتری دارند

  20 مهر 1394

  این روزها استفاده از شبکه‌های اجتماعی هر روز در بین خبرنگاران رواج بیشتری پیدا می‌کند اما همه خبرنگاران نسبت به استفاده از این شبکه‌ها نظر مشابهی ندارند، برخی معتقدند استفاده از این شبکه‌ها فایده ای ندارد و اساساً نسبت به آن‌ها نظر مثبتی ندارند. برخی از آن‌ها معتقدند استفاده از این شبکه‌ها برای شهرت شان خوب است و این طور مردم بیشتر با مطالب و تولیدات آن‌ها آشنا می‌شوند.

 • نیوشا،عکاسِ خودآموخته‌ای که جهانی شد

  16 شهریور 1394

  خبرنگاران ایران-نیوشا توکلیان خود را خیلی احساساتی و عاطفی می‌داند: «اگر چیزی قلبم را به درد بیاورد به دنبالش می‌روم تا روایت و قصه آن را بیرون بکشم، حتی اگر الزاماً در اطراف خودم و در حیطه تجربیات زندگی‌ام نباشد.» سال گذشته هم خبرساز شد به خاطر جایزه‌ای که پس داد و از قبولش سرباز زد، جایزه پنجاه‌هزار یورویی بنیاد «فتوژورنالیسم کارمینیک». به خاطر اینکه فکر می‌کرد با پذیرفتن این جایزه اجازه خواهد داد در اثرش دخل و تصرف شود. او به خاطر استقلال حرفه‌ای‌اش از این جایزه گذشت.